Chi hội cấp thoát nước Miền Trung – Tây Nguyên: Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

Chiều ngày 15/7, tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) Chi hội cấp thoát nước Miền Trung – Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.