Bộ Xây dựng công bố lộ trình xây dựng Luật Cấp thoát nước

Bộ Xây dựng vừa ban hành lộ trình xây dựng dự luật điều chỉnh về cấp thoát nước, với mục tiêu Quốc hội thông qua luật quan trọng này vào tháng 5/2025.